e-TOLL: co w przypadku awarii GPS?

W przypadku awarii GPS nie trzeba ani kończyć podróży, ani obawiać się automatycznego nałożenia kary. Trzeba jednak spełnić określone warunki. Jakie? O tym poniżej. 

Jest awaria – można jechać

Każdy użytkownik systemu e-TOLL może kontynuować podróż, jeśli urządzenie GPS odmówi posłuszeństwa. Jeśli już teraz pokonujesz płatne drogi, wykorzystując system e-TOLL, w przypadku awarii urządzenia GPS nic straconego. Możesz opłacić przejazd z pominięciem przekazywania danych do systemu i kontynuować go bez działającego urządzenia GPS, po zadeklarowaniu trasy przejazdu.

Co należy zrobić?

W Internetowym Koncie Klienta (IKK) należy wybrać funkcję „Uzupełnij przejazd” i wskazać miejsce, gdzie urządzenie przestało działać oraz miejsce docelowe przejazdu. Po wykonaniu tych czynności można jechać w dalszą drogę.

Opłata z góry

Zadeklarowany przejazd trzeba opłacić z góry. Dla kont przedpłaconych wymagane jest posiadanie środków na opłacenie deklaracji przejazdu. Jeżeli tych środków brak, trzeba je uzupełnić przed złożeniem deklaracji.

Są wyjątki

Do wyjątkowych sytuacji zaliczono takie, w których pojazd: 

  • uczestniczy w akcji ratowniczej
  • jest używany do przewozów żywych zwierząt, mleka, lekarstw, towarów niebezpiecznych, betonu, odpadów komunalnych

zadeklarowanie przejazdu będzie mogło nastąpić do 3 dni po jego zakończeniu. Dotyczy to również autobusów przewożących pasażerów. 

Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 września 2021r. w sprawie terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji o trasie przejazdu wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu (M.P z 2021r. poz. 876).

Zobacz także:

e-TOLL od 1 października 2021 r.