Przekazywanie danych lokalizacyjnych

Każdy użytkownik pojazdu o dmc powyżej 3,5 t może wybrać preferowany przez siebie sposób przekazywania danych lokalizacyjnych do systemu:

  • ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny) – zamontowany w pojeździe – w ofercie SafeFleet
  • OBU – urządzenie pokładowe
  • aplikacja w urządzeniu mobilnym