SafeFleet operatorem e-TOLL

SafeFleet uzyskała pozytywny wynik testów przejazdowych e-TOLL, stając się tym samym operatorem systemu w Polsce. Na liście urządzeń dopuszczonych do funkcjonowania w systemie e-TOLL są modele FMB120, FMB140, FMB630, FMB640 i FMT100. W trakcie certyfikacji jest jeszcze model FMB920. Firmy, które korzystają z nich na co dzień, mogą aktywować usługę e-TOLL. Użytkowników innych modeli, a także wszystkich zainteresowanych współpracą z SafeFleet zapraszamy do kontaktu.

Już działa nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL

SafeFleet sp. z o.o.
ul. Modzelewskiego 32
02-679 Warszawa

NIP (VAT) PL8792672043
REGON 341506468
KRS 0000485903

tel. 22 245 23 91

biuro@safefleet.pl

  Udowodnij, że nie jesteś robotem i podaj wynik:

  Ważne wiadomości e-TOLL

  Rejestracja i opłacanie przejazdów w e-TOLL ma wiązać się z obniżką myta o 25 procent. To projekt zmian przepisów ustawy o autostradach płatnych, które mają wejść w życie w sierpniu.

  Termin obowiązywania ulgi

  Ulga nie będzie obowiązywać bezterminowo. Jest planowana do 30 września 2021 r., czyli do momentu, kiedy Ministerstwo Finansów wygasi system viaTOLL.

  Ochrona w przypadku awarii

  W razie awarii urządzenia, KAS proponuje, by kierowca miał możliwość opłacenia przejazdu na podstawie zadeklarowanej trasy. Przypomnijmy, że w myśl dotychczasowych przepisów, jeśli awaria trwa dłużej niż 15 minut, kierowca musi zjechać na parking lub opuścić drogę płatną.

  Dodatkowe wsparcie

  Planowane rozwiązania pozwolą również kierowcy kontynuować podróż mimo awarii i uiścić opłatę w ciągu 3 dni, jeśli weźmie udział w usuwaniu awarii, akcji ratowniczej, walce z klęską żywiołową lub jeśli pojazd przewozi określony ładunek, lub jeśli jest to autokar wiozący pasażerów.

  Wykorzystano publikację portalu logistyka.rp.pl

  Ulga e-TOLL w podatku dochodowym wiąże się z kosztami ponoszonymi na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL.

  Ulga, czyli…

  Ulga, czyli odliczenie od dochodu (przychodu) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej ustalonego na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych (PIT) albo od dochodu z innych źródeł niż zyski kapitałowe (CIT):

  • wydatków związanych z nabyciem zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,
  • opłat poniesionych z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego,
  • opłat poniesionych z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania.

  W uldze są uwzględniane wydatki i opłaty netto. Poniesione wydatki i opłaty podlegają odliczeniu również w przypadku, gdy zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

  W podatku PIT odliczenie przysługuje od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo od dochodu opodatkowanego według 19% stawki podatku albo od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  W podatku CIT odliczenie przysługuje od dochodu opodatkowanego według 9% albo 19% stawki podatku.

  Okres odliczenia wydatków

  Odliczyć można tylko wydatki z 2021 r.

  Wysokość ulgi

  Maksymalnie odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn 500 zł oraz liczby systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Liczba systemów i urządzeń nie może być większa niż liczba pojazdów, które w 2021 roku wykonały co najmniej jeden przejazd, za który została zapłacona opłata elektroniczna z wykorzystaniem tego systemu lub urządzenia.

  Inaczej mówiąc, poniesiony wydatek, np. na jedno urządzenie do jednego pojazdu w wysokości 400 zł uprawnia do jego odliczenia w całości (mieści się w ustalonym limicie 500 zł), a wydatek, np. na jedno urządzenie do jednego pojazdu w wysokości 700 zł uprawnia do odliczenia 500 zł (do wysokości przysługującego limitu).

  W jaki sposób dokonać odliczenia?

  W podatku PIT poniesione wydatki można odliczyć od dochodu (przychodu) ustalonego za 2021 rok. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za 2021 rok.

  W podatku CIT odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki i opłaty, a w przypadku podatnika, którego rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, odliczenie może zostać dokonane w zeznaniu składanym za rok podatkowy obejmujący dzień 31 grudnia 2021 roku.

  Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163),
  • art. 52ja ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.),
  • art. 38ea ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.),
  • art. 57aa ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, z późn. zm.).

  Ruszył e-TOLL – nowy system poboru opłat za przejazd pojazdami o dmc powyżej 3,5 t po płatnych drogach krajowych oraz pojazdami ciężkimi i lekkimi po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4).

  Na autostradach A2 i A4, w miejscach poboru opłat, dla użytkowników e-TOLL wyznaczono prawe pasy przejazdowe.

  e-TOLL, czyli…

  e-TOLL to nowy system poboru elektronicznych opłat drogowych w Polsce za przejazd pojazdów ciężkich i lekkich po wybranych odcinkach dróg krajowych. e-TOLL zastępuje dotychczasowy viaTOLL, który zostanie wygaszony najpóźniej do 30 września 2021 r. Do tego czasu obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują oba systemy poboru opłat dla pojazdów ciężkich. Każdy użytkownik w dogodnym dla siebie terminie może przejść z viaTOLL do e-TOLL.

  e-TOLL wykorzystuje technologię pozycjonowania satelitarnego, podczas gdy viaTOLL…

  viaTOLL zostanie wygaszony najpóźniej do 30 września 2021 r.

  Wraz z uruchomieniem e-TOLL, w miejscach poboru opłat autostrad A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica, dla jego użytkowników zostały przeznaczone prawe pasy przejazdowe. Rozliczanie opłaty za przejazd autostradą jest możliwe za pomocą aplikacji mobilnej e-TOLL PL, dostępnej w sklepach Google Play i App Store.

  Od 1 grudnia 2021 r. przejazd odcinkami autostrad, administrowanymi przez GDDKiA nie będzie wymagał zatrzymywania się przed bramkami. W przypadku pojazdów lekkich przejazd można opłacić na dwa sposoby:

  • zakup biletu autostradowego, np. na stacji benzynowej, podając numer rejestracyjny pojazdu
  • na podstawie danych geolokalizacyjnych przekazywanych do e-TOLL, analogicznie jak to ma miejsce dla pojazdów ciężkich – OBU/ ZSL lub z wykorzystaniem aplikacji e-TOLL PL

  Krok po kroku - co to jest e-TOLL?

  e-TOLL, czyli System Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej, został uruchomiony w czerwcu 2021 r.

  e-TOLL służy do poboru opłat drogowych w Polsce za przejazd po płatnych odcinkach dróg, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Jest nadzorowany przez Szefa KAS. System e-TOLL zastąpi dotychczasowy system viaTOLL.

  System e-TOLL umożliwia opłacanie przejazdów zarówno przez pojazdy ciężkie jak i lekkie. e-TOLL jest zintegrowany z system SENT oraz usługami gov.pl.

  1. Jak działa e-TOLL?
  Jak działa e-TOLL?

  e-TOLL opiera się na technologii pozycjonowania satelitarnego, z wykorzystaniem wirtualnych bramownic.

  Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t użytkownik może zdecydować się na jeden z poniższych wariantów przekazywania danych lokalizacyjnych do systemu:
  • z wykorzystaniem aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym
  • lokalizatorów fabrycznie zamontowanych w pojazdach (ZSL)
  • urządzeń pokładowych (OBU)

  e-TOLL wprowadza zmiany w miejscach poboru opłat na autostradach A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica. Dla użytkowników systemu (a także viaTOLL) uruchomiono prawe, skrajne pasy przejazdowe. Użytkownicy pojazdów lekkich mają możliwość wnoszenia opłaty za przejazd za pomocą aplikacji mobilnej.

  2. Jakich pojazdów dotyczy e-TOLL?
  Jakich pojazdów dotyczy e-TOLL?

  e-TOLL dotyczy wszystkich pojazdów oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów, bez względu na ich dopuszczalną masę całkowitą.

  Grupa pojazdów o dmc > 3,5 t oraz < 12 t

  • Samochód osobowy z przyczepą o łącznej dmc pojazdu i przyczepy > 3,5 t
  • Mikrobus z liczbą miejsc siedzących < 9 z przyczepą o łącznej dmc pojazdu i przyczepy > 3,5 t
  • Ciągnik siodłowy z naczepą o dmc > 3,5 t
  • Ciągnik siodłowy bez naczepy o dmc > 3,5 t
  • Samochód dostawczy > 3,5 t

  Grupa pojazdów o dmc ≥ 12 t

  • Samochód ciężarowy o dmc co najmniej 12 t
  • Samochód ciężarowy o dmc 12 t z przyczepą z dyszlem
  • Ciągnik siodłowy z naczepą o dmc > 12 t

  Autobusy

  • Autokar/ autobus z liczbą miejsc siedzących > 9 (łącznie z kierowcą), bez względu na dmc
  • Autokar/ autobus z liczbą miejsc siedzących > 9 (łącznie z kierowcą) z przyczepą, bez względu na dmc

  3. Rejestracja w e-TOLL
  Rejestracja w e-TOLL

  Obowiązek zarejestrowania się w e-TOLL dotyczy wszystkich, którzy będą poruszać się po drogach płatnych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu lub zestawu pojazdów powyżej 3,5 tony.

  Jak się zarejestrować?

  Na 3 sposoby:

  • online

  • w stacjonarnej sieci MOK (Miejsc Obsługi Klienta)

  • za pośrednictwem wybranego dostawcy kart flotowych

  Filmy instruktażowe

  Rejestracja konta użytkownika w e-TOLL - kliknij

  Rejestracja firmy w e-TOLL - kliknij

  Rejestracja pojazdu i doładowanie salda w systemie e-TOLL - kliknij

  Rejestrując się w e-TOLL, trzeba wskazać sposób płatności za przejazd po drogach płatnych. Do wyboru są 2 rodzaje rozliczeń:

  • konto przedpłacone – podczas rejestracji doładuj konto, z którego będą pobierane środki za przejechane odcinki dróg płatnych

  • konto z odroczoną płatnością – podczas rejestracji będziesz mógł ustanowić zabezpieczenie na swoim koncie (jako wpłatę pieniężną lub gwarancję). Jeżeli wybierzesz gwarancję, to do czasu jej potwierdzenia będziesz mógł korzystać z systemu e-TOLL w trybie przedpłaconym

  Do każdego z kont możesz zarejestrować dowolną ilość pojazdów. W przypadku konta z odroczoną płatnością każdy zarejestrowany na nim pojazd będzie zwiększał wymaganą kwotę niezbędnego zabezpieczenia.

  Aby rozpocząć przejazd pozostał jeszcze jeden krok

  Dodaj do swojego konta urządzenie pokładowe (OBE) i powiąż z nim zarejestrowany pojazd – możesz to zrobić zarówno w Internetowym Koncie Klienta, jak i w dowolnym Miejscu Obsługi Klienta.

  W systemie e-TOLL do wyboru są poniższe rodzaje urządzeń pokładowych:

  • aplikacja e-TOLL pl

  • OBU

  • ZSL

  4. Odcinki płatne objęte systemem e-TOLL
  Odcinki płatne objęte systemem e-TOLL

  Wykaz płatnych odcinków dróg e-TOLL, z wyszukiwarką, administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), z podziałem na:

  • sekcję płatną

  • województwo

  • nr drogi

  • długość odcinka

  • odcinek drogi płatnej

  jest dostępny na stronie systemu e-TOLL: wykaz płatnych odcinków dróg e-TOLL

  5. Pobór opłat na autostradach A2 i A4
  Pobór opłat na autostradach A2 i A4

  Na odcinkach autostrad A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica, w miejscach poboru opłat, wyznaczono pasy przejazdowe przeznaczone dla użytkowników systemów e-TOLL, viaTOLL, a także viaAUTO.

  Pasy przejazdowe dla użytkowników e-TOLL i viaTOLL są oznaczone tablicami informacyjnymi z logotypem nowego systemu e-TOLL, umieszczonymi nad drogą (przed dojazdem do miejsca poboru opłat) oraz nad bramkami. Są to skrajne, prawe pasy wjazdowe i wyjazdowe autostrady, na których szlabany otwierane są automatycznie.

  Kierowcy lekkich pojazdów, którzy nie korzystają jeszcze z e-TOLL, powinni wybierać pasy przejazdowe po lewej stronie miejsca poboru opłat. Jeśli kierowca przez pomyłkę wjedzie na autostradę pasem dla e-TOLL i viaTOLL, to zjeżdżając z autostrady powinien opłacić przejazd w okienku.

  6. Pasy e-TOLL
  Pasy e-TOLL

  Pasy e-TOLL są przeznaczone dla użytkowników systemu e-TOLL, viaTOLL lub viaAUTO i viaBOX. Kierowcy lekkich pojazdów (łączna dmc nieprzekraczająca 3,5 t) mogą opłacać przejazdy w nowym systemie po zarejestrowaniu się (instrukcja rejestracji tutaj) i pobraniu aplikacji mobilnej e-TOLL PL. Aplikację można bezpłatnie pobrać w Google Play lub AppStore.

  Konsekwencje wjazdu na niewłaściwy pas

  Kierowcy, którzy nie korzystają z systemów e-TOLL, viaTOLL lub viaAUTO powinni przy wjeździe i wyjeździe z autostrady kierować się do bramek po lewej stronie miejsca poboru opłat.

  Jeżeli jednak kierowca wjedzie na autostradę pasem przeznaczonym dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL, powinien kontynuować przejazd (bez zawracania i zatrzymywania pojazdu), a przy wyjedźcie podjechać do kasy dla użytkowników manualnego systemu poboru opłat (oznaczonych znakiem inkasenta) i zapłacić za przejazd. Wówczas opłata będzie pobrana za najdłuższy odcinek płatny danej autostrady. Opłacenie przejazdu w sposób manualny pozwoli uniknąć nałożenia na użytkownika opłaty dodatkowej.

  7. e-TOLL. Co się zmieniło dla użytkowników?
  e-TOLL. Co się zmieniło dla użytkowników?
  • zmiana technologii: radiową (DSRC), wykorzystywaną przez viaTOLL, zastąpiła technologia pozycjonowania satelitarnego i bezprzewodowej transmisji danych (GNSS)

  • nie trzeba podpisywać umów

  • trzeba zarejestrować się w IKK (Indywidualne Konto Klienta); wszystko można zrobić online lub w MOK (Miejsce Obsługi Klienta)

  • przekazywanie danych geolokalizacyjnych do e-TOLL możliwe jest na 3 sposoby:

   • OBU

   • ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny)

   • aplikacja mobilna e-TOLL PL

  8. Urządzenia ZSL do e-TOLL i SENT
  Urządzenia ZSL do e-TOLL i SENT

  W związku z (...) uruchomieniem systemu e-TOLL, nowe usługi ZSL na potrzeby systemu e-TOLL i systemu SENT zostaną udostępnione na portalu PUESC (https://www.puesc.gov.pl/). Tym samym podmioty świadczące usługi monitorowania przejazdów na rzecz przewoźników, będą mogły:

  • rejestrować usługi ZSL – „nowe usługi ZSL”

  • rejestrować urządzenia ZSL na rzecz użytkowników (przewoźników) – „nowe urządzenia ZSL”

  Informacja dla użytkowników i dostawców ZSL korzystających z usługi e-TOLL

  Jeżeli wykonujesz przewozy po drogach płatnych i nie przewozisz towarów objętych systemem SENT, nowe usługi i urządzenia ZSL zarejestruj do dnia, w którym zaczniesz korzystać z systemu e-TOLL.

  Informacja dla użytkowników i dostawców ZSL korzystających jedynie z usługi SENT

  Jeżeli wykonujesz przewozy poza drogami płatnymi, ale przewozisz towary objęte systemem SENT, nowe usługi i urządzenia ZSL zarejestruj do 30 września 2021 r.

  WAŻNE:

  • do 30 września 2021 r. możesz korzystać z dotychczasowych numerów urządzeń ZSL

  • do 30 września 2021 r. możesz zarządzać i dodawać kolejne urządzenia korzystając z dotychczasowych usług ZSL – od 1 października 2021 r. dodawanie kolejnych urządzeń nie będzie możliwe w ramach dotychczasowych usług ZSL i dotychczasowe numery urządzeń ZSL zostaną wyrejestrowane

  • zarejestrowanie nowych usług i urządzeń ZSL do 30 września 2021 r. nie dezaktywuje automatycznie dotychczasowych numerów urządzeń ZSL, co oznacza, że jedno urządzenie będzie miało 2 numery (numer dotychczasowy i nowy numer) i użytkownik będzie mógł posługiwać się jednym albo drugim numerem.

  Informacja dla użytkowników i dostawców ZSL korzystających z usługi SENT i e-TOLL

  Jeżeli wykonujesz przewozy po drogach płatnych i jednocześnie przewozisz towary objęte systemem SENT, nowe usługi i urządzenia ZSL zarejestruj do dnia, w którym zaczniesz korzystać z systemu e-TOLL.

  WAŻNE:

  • jeżeli zarejestrujesz nowe usługi i urządzenia ZSL przed dniem, w którym zaczniesz korzystać z systemu e-TOLL:

   • na potrzeby systemu e-TOLL – nie posługujesz się nowymi numerami urządzeń ZSL

   • na potrzeby systemu SENT – możesz posługiwać się nowymi numerami urządzeń ZSL albo korzystać z dotychczasowych numerów urządzeń ZSL

  • od dnia, w którym zaczniesz korzystać z systemu e-TOLL:

   • na potrzeby e-TOLL – musisz posługiwać się nowymi numerami urządzeń ZSL

   • na potrzeby SENT – musisz posługiwać się nowymi numerami urządzeń ZSL

  Oznacza to, że:

  • jeżeli poruszasz się po drodze płatnej i jednocześnie przewozisz towary objęte SENT możesz posługiwać się tylko nowymi numerami urządzeń ZSL

  • na potrzeby systemu e-TOLL nie możesz wykorzystywać numerów urządzeń ZSL zarejestrowanych dotychczasowo na potrzeby systemu SENT.

  9. Kontrole
  Kontrole

  Wnoszenie opłat w systemie e-TOLL będzie kontrolowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

  Główny Inspektor Transportu Drogowego ma uprawnienia w zakresie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontroli używanego w pojeździe urządzenia mobilnego, zewnętrznego systemu lokalizacyjnego oraz urządzenia pokładowego, wykorzystującego technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, a także nałożenia i pobierania kar pieniężnych.

  Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mają uprawnienia w zakresie

  kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontrolę używanego w pojeździe urządzenia mobilnego, zewnętrznego systemu lokalizacyjnego oraz urządzenia pokładowego, wykorzystującego technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, przy wykonywaniu swoich ustawowych zadań.

  Wpływy z poboru opłaty elektronicznej trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego, a służą do budowy i utrzymania dróg krajowych.

  Jeśli kontrola wykryje naruszenie przepisów ustawy o drogach publicznych w zakresie opłaty elektronicznej, Główny Inspektor Transportu Drogowego nałoży karę administracyjną na właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu lub na korzystającego z dróg niebędącego właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu. Kara administracyjna może być także nałożona na kierującego pojazdem w przypadku wprowadzenia do urządzenia nieprawidłowych danych o kategorii pojazdu.

  Zgodnie z art. 13i ust. 4ab. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kierujący pojazdem samochodowym odmawia przejazdu w przypadku gdy właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwany dalej „właścicielem, posiadaczem albo użytkownikiem pojazdu”, nie wyposażył pojazdu w prawidłowo funkcjonujący zewnętrzny system lokalizacyjny, albo prawidłowo funkcjonujące urządzenie pokładowe albo urządzenie mobilne wraz z oprogramowaniem, zapewniające przekazywanie tych danych.

  Zgodnie z art. 13ib ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w przypadku nieotrzymania numeru referencyjnego urządzenia mobilnego wraz z oprogramowaniem, zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego, kierujący pojazdem samochodowym odmawia przejazdu.

  Zestawienie naruszeń i kar jest dostępne na stronie systemu e-TOLL: kontrole i kary