System e-TOLL – wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu!

  1. Home
  2. /
  3. Ważne wiadomości e-TOLL
REJESTRACJA

Rejestracja w e-TOLL premiowana obniżką opłat drogowych

Rejestracja i opłacanie przejazdów w e-TOLL wiąże się z obniżką myta o 25 procent. To nowe przepisy ustawy o autostradach płatnych, które weszły w życie w sierpniu.

Termin obowiązywania ulgi

Ulga nie będzie obowiązywać bezterminowo. Jej termin ważności kończy się 30 września 2021 r., czyli wówczas,  kiedy system viaTOLL zostanie wygaszony.

Wykorzystano publikację portalu logistyka.rp.pl

note

Ulga w podatku dochodowym

Ulga e-TOLL w podatku dochodowym wiąże się z kosztami ponoszonymi na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL.

Ulga, czyli…

Ulga, czyli odliczenie od dochodu (przychodu) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej ustalonego na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych (PIT) albo od dochodu z innych źródeł niż zyski kapitałowe (CIT):

  • wydatków związanych z nabyciem zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,
  • opłat poniesionych z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego,
  • opłat poniesionych z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania.

W uldze są uwzględniane wydatki i opłaty netto. Poniesione wydatki i opłaty podlegają odliczeniu również w przypadku, gdy zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W podatku PIT odliczenie przysługuje od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo od dochodu opodatkowanego według 19% stawki podatku albo od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W podatku CIT odliczenie przysługuje od dochodu opodatkowanego według 9% albo 19% stawki podatku.

Okres odliczenia wydatków

Odliczyć można tylko wydatki z 2021 r.

Wysokość ulgi

Maksymalnie odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn 500 zł oraz liczby systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Liczba systemów i urządzeń nie może być większa niż liczba pojazdów, które w 2021 roku wykonały co najmniej jeden przejazd, za który została zapłacona opłata elektroniczna z wykorzystaniem tego systemu lub urządzenia.

Inaczej mówiąc, poniesiony wydatek, np. na jedno urządzenie do jednego pojazdu w wysokości 400 zł uprawnia do jego odliczenia w całości (mieści się w ustalonym limicie 500 zł), a wydatek, np. na jedno urządzenie do jednego pojazdu w wysokości 700 zł uprawnia do odliczenia 500 zł (do wysokości przysługującego limitu).

W jaki sposób dokonać odliczenia?

W podatku PIT poniesione wydatki można odliczyć od dochodu (przychodu) ustalonego za 2021 rok. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za 2021 rok.

W podatku CIT odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki i opłaty, a w przypadku podatnika, którego rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, odliczenie może zostać dokonane w zeznaniu składanym za rok podatkowy obejmujący dzień 31 grudnia 2021 roku.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163),
art. 52ja ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.),
art. 38ea ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.),
art. 57aa ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, z późn. zm.).

start

Start systemu e-TOLL: 24 czerwca

Ruszył e-TOLL – nowy system poboru opłat za przejazd pojazdami o dmc powyżej 3,5 t po płatnych drogach krajowych oraz pojazdami ciężkimi i lekkimi po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4).

Na autostradach A2 i A4, w miejscach poboru opłat, dla użytkowników e-TOLL wyznaczono prawe pasy przejazdowe.

e-TOLL, czyli…

e-TOLL to nowy system poboru elektronicznych opłat drogowych w Polsce za przejazd pojazdów ciężkich i lekkich po wybranych odcinkach dróg krajowych. e-TOLL zastępuje dotychczasowy viaTOLL, który zostanie wygaszony najpóźniej do 30 września 2021 r. Do tego czasu obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują oba systemy poboru opłat dla pojazdów ciężkich. Każdy użytkownik w dogodnym dla siebie terminie może przejść z viaTOLL do e-TOLL.

e-TOLL wykorzystuje technologię pozycjonowania satelitarnego, podczas gdy viaTOLL…

viaTOLL zostanie wygaszony najpóźniej do 30 września 2021 r.

Wraz z uruchomieniem e-TOLL, w miejscach poboru opłat autostrad A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica, dla jego użytkowników zostały przeznaczone prawe pasy przejazdowe. Rozliczanie opłaty za przejazd autostradą jest możliwe za pomocą aplikacji mobilnej e-TOLL PL, dostępnej w sklepach Google Play i App Store.

go

Wolny przejazd (free flow) od 1 grudnia 2021 r.

Od 1 grudnia 2021 r. przejazd odcinkami autostrad, administrowanymi przez GDDKiA nie będzie wymagał zatrzymywania się przed bramkami. W przypadku pojazdów lekkich przejazd można opłacić na dwa sposoby:

  • zakup biletu autostradowego, np. na stacji benzynowej, podając numer rejestracyjny pojazdu
  • na podstawie danych geolokalizacyjnych przekazywanych do e-TOLL, analogicznie jak to ma miejsce dla pojazdów ciężkich – OBU/ ZSL lub z wykorzystaniem aplikacji e-TOLL PL

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapytaj o ofertę i poznaj szczegóły, które Cię interesują.

Przedstawiciel SafeFleet skontaktuje się z Tobą niezwłocznie, maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego.

    Udowodnij, że nie jesteś robotem i podaj wynik: